Mărci înregistrate

Ce este o marcă înregistrată?

Mărcile înregistrate sunt adesea printre cele mai importante și valoroase active ale unei afaceri. O marcă distinctivă permite unei companii să își atragă și să își rețină clientela pentru bunurile sau serviciile pe care le vinde. Marca, permite clientelei unui comerciant să distingă între produsele și serviciile care îi sunt oferite, beneficiile principale al acesteia fiind acelea de  identificare și diferențiere a produselor.

În literatura de specialitate s-au reținut următoarele funcții ale unei mărci:

 • funcția de diferențiere a produselor sau serviciilor și de indicare a originii acestora;
 • funcția de garantare a calității;
 • funcția de monopol;
 • funcția de reclamă;
 • funcția de protecție a consumatorului.

O marcă înregistrată poate fi orice cuvânt, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, sunete, forme tridimensionale și în special forma produsului sau a ambalajului, culori sau orice combinație a acestora, care identifică și distinge sursa bunurilor unei companii de cele ale altora.

O marcă înregistrată îi oferă titularului uni drept exclusiv de folosință și dreptul de a pretinde terților să se abțină de la orice fapte și acte de natură să lezeze dreptul său.

Agenția noastră vă poate consilia în verificarea disponibilității la înregistrare a mărcilor dumneavoastră, evitând astfel încalcarea drepturilor mărcilor înregistrate anterior, depunerea cererilor pentru înregistrarea mărcilor și gestionarea tuturor procedurilor de înregistrare și reînnoire a mărcilor deja înregistrate, precum și gestionarea modificărilor în statutul juridic al mărcilor (schimbare titular, schimbare nume sau adresă titular).

Ce  putem oferi:

CONSULTANȚĂ

 • Evaluare în ceea ce privește depunerea spre înregistrare a unei mărci, șanse obținere titlu de protecție, modificări necesare

CERCETARE DOCUMENTARĂ

 • Cercetare documentară privind disponibilitatea la înregistrare a unei mărci, dupa clasificarea de la Nisa și clasificarea de la Viena, în bazele de date de la OSIM, EUIPO și WIPO
 • Analiza rezultatelor cercetării documentare privind disponibilitatea mărcii
 • Cercetare portofoliu mărci titular

ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE

 • Depuenerea cererii de înregistrare a mărcii și reprezentarea solicitantului până la obținerea titului de protecție la OSIM (marca națională), EUIPO (marcă comunitară), WIPO (marcă internațională)
 • Informarea solicitantului cu privire la publicarea cererii în BOPI
 • Notificarea solicitantului despre eventualele opoziții, observații, avize de refuz, contestații
 • Asistență și reprezentare în procedurile de opoziții, observații, avize de refuz și contestații în fața oficiului național sau comunitar
 • Înformarea titularilor de mărci despre termenele de reînnoire
 • Depunerea cererilor de reînnoire la OSIM și EUIPO
 • Înscrierea la OSIM, EUIPO sau WIPO a modificărilor in statutul juridic al mărci: modificare nume/adresă titular, înscriere cesiune, licență, fuziune, gaj

Supraveghere buletine oficiale

Protejează-ți ideile!

Meniu