Desen si model industrial

Desenele și modelele industriale sunt creații de formă prin care se realizează individualizarea printr-un element estetic a produselor industriale.

Legea definește desenul ca un ansamblu de linii și culori care se realizează pe suprafațe plane, prezentând un caracter specific și care prin aplicarea sa pe un articol sau produs industrial creează un efect decorativ nou.

Modelul este definit ca fiind aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia redat în trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură sau ornamentația produsului în sine.

Față de modul lor de exprimare, despre desene și modele se poate spune că aspectul lor estetic le apropie de dreptul de autor, aspectul lor utilitar le apropie de brevetul de invenție, iar modul în care pot fi folosite le asimilează cu mărcile.

Înregistrarea desenelor și modelelor oferă titularilor următoarele drepturi:

 • dreptul de prioritate ca prim depozit;
 • prezumția de titular al desenuluiu sau modelului industrial;
 • dreptul exclusiv de exploatare a desenului sau modelului;
 • dreptul de a interzice terților să efectueze făra consimțământul titularului următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vanzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care acesta se aplică.

Agenția noastră vă stă la dispoziție pentru evaluarea și consilierea în ceea ce privește depunerea la înregistrare a unui desen sau model, precum și redactarea, depunerea cererilor de înregistrare și gestionarea tuturor procedurilor până la obținerea titlului de proprietate la OSIM, EUIPO sau WIPO.

De asemenea, vă putem reprezenta și asista  în procedurile de opozitie sau contestație în fața OSIM EUIPO sau Tribunalul București, înscrierea modificărilor survenite în statutul juridic la desenelor/ modelelor.

Consilierii noștri autorizați pot efectua cercetări privind aterioritatea și disponibilitatea la înregistrare a unui desen/model, evitând astfel contrafacerea și încălcarea drepturilor titularilor.

Ce  putem oferi:

CONSULTANȚĂ

 • Consultanță privind evaluarea unui desen/model în ceea ce privește depunerea la înregistrare

CERCETARE DOCUMENTARĂ

 • Cercetare documentară privind anterioritatea și noutatea unui desen/model industrial
 • Cercetare în vederea evitării contrafacerii

ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE

 • Depuenerea cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial și reprezentarea solicitantului până la obținerea titului de protecție la OSIM (desen/model național), EUIPO (desen/model comunitar)
 • Informarea solicitantului cu privire la publicarea cererii în BOPI
 • Reprezentarea în procedura opoziției sau contestației în fața OSIM sau EUIPO
 • Înscrierea modificărilor în statutul juridic al desenelor/modelelor privind denumirea sau adresa titularului
 • Înscrcierea de cesiuni, fuziuni, licențe, gajuri
 • Informarea titularilor cu privire la termenele de reînnoire
 • Depunerea cererii de reînnoire a desenului/ modelului industrial
 • Supravegherea buletinelor oficiale

 

Protejează-ți ideile!

Meniu